0470 Sash Lift
Shown: Satin Chrome

0470 Sash Lift

Estate
Model Number: 0470.264